Последни изминали Събития

Европейска конференция „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град и Националната асоциация на ресурсните учители организират Европейска конференция „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“ в гр. София на 07.02.2023 г. в х-л Милениум, зала Шекспир. В конференцията ще вземат участие представител на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование […]

Обучение за координатори на Информационна система за приобщаващо образование

РЦПППО - София-град ул. Владово 1, София

На 17.11.2022 г. ще се проведе обучение на координатори на Информационна система за приобщаващо образование по Национална програма "Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование", модул Г) "Електронна платформа за допълнителната подкрепа за личностби развитие". Обучението стартира в 10 ч. […]

Кръгла маса в РЦПППО – София-град „Ерготерапия в приобщаващото образование“

РЦПППО - София-град ул. Владово 1, София

По повод международен ден на ерготерапията, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град организира Кръгла маса на тема "Ерготерапия в приобщаващото образование". Основни акценти в събитието ще бъдат ранната интервенция и практическото й приложение в приобщаващото образование, съвременни тенденции в ерготерапевтичната подкрепа, стратегии за пренасяне на терапевтичния опит в учебна среда […]